Framsida     

Produkter     Teknisk information


   Väggställningar


Väggställningen är en lämplig tilläggsutrustning för de flesta ändamål. Med hjälp av väggställningen så sparar du golvutrymme och effektiverar värmarens egenskaper genom att inrikta blåseffekten.

Placeringen av värmaren i väggställningen är lätt och snabbt.
Värmaren kan tas av ställningen snabbt och förflytta den för t.ex. tillfällig användning någon annanstans.


Värmaren kan vridas i ställningen både lodrätt och vågrätt, så luftströmmen kan riktas mot önskat objekt eller önskad riktning.

I fuktiga utrymmen eller i utrymmen där värmaren måste placeras högt t.ex.  pga. djur, så lönar det sig att ställa värmaren i ställningen så att luftströmmen riktas uppifrån neråt. Då lyckas också torkningen av utrymmen effektivt vid behov.


Nedåtriktad luftström håller golvet varmt och förhindrar att den varma luften samlar sig uppe  under taket. Förflyttningen av varm luft uppifrån ned sparar också på energi.

I närheten av dörröppningar så kan draget på golvet stoppas med en snett nedåtriktad luftström.


Värmaren kan lätt ställas i vägställningen snabbt.
I ställningen kan värmaren lätt vidas, men den automatiskt låsande begränsaren så kan ställningen inte vrida sig av sig själv.

På en lämplig höjd installerad ställning håller värmaren ur vägen och frigör utrymmen för annat bruk.
Speciellt i djurutrymmen bör värmaren för brandfarliga utrymmen alltid placeras så högt att djuren inte når den.


Bilens underrede torkas snabbt med en luftström riktad mot golvet.
Värsta rostrisken i garaget är varm, fuktig och stillastående luft.

I höga och stora hallutrymmen är det viktigt att kunna rikta värmen mot objektet.

På bilden är värmaren installerad i en hall med måtten 12 x 15 x 4,7 meter. Med en snett nedåtriktad luftström så är den uppmätta värmeskillnaden mellan tak- och golvnivå endast 1,5 grader.
Detta resultat uppmättes med en värmare på 10 kW. Temperaturskillnaden mellan ute- och inneluften var vid mättillfället i medeltal cirka 16 grader. 
.
  Väggställning   Lämpad för följande modeller   Pris €  ( inkl. moms. 24% )
.
  ST 10   S 3,   S 6,   S 10,   S 3 PVT   ja   S 5 PVT   67 
  ST 20   S 17   och   S 4/8 PVT   87
.
.


Framsida     

Produkter     Teknisk information