Framsida     

Produkter     Teknisk information


  S 6


S 6
är gruppens minsta modell som drivs med trefasström, dvs. kraftström.
Effekt 6,3 kW

Pga. sin tysta driftljudsnivå kan modellen också användas temporärt i normala bostadsutrymmen
Modellerna S 6 och S 2 är vår series populäraste universalvärmare.

S 6 riktar effektivt luftströmmen och är populär för att användas till upptining av frusna objekt och för torkning av vattenskador samt för uppvärmning av föremål och objekt som ska repareras.


Exempel på användningsändamål:

   - garage
   - hobbyrum
   - maskinverkstäder (lantbruk, bilverkstad, servicestationer)
   - professionellt bruk på byggplatser och saneringsprojekt
   - reserv- och temporärvärmare i privat hushåll

I stora och svala arbetsutrymmen och hallar kan värmen riktas direkt mot enskild arbetspunkt.

 

Tekniska uppgifterna
Stål värmaren I en väggställning 
.
S 6 fram

Värmefläkten är den populäraste kraftströmsmodellen för privat- och hobbybruk men den är också stark och robust för kontinuerligt hårt yrkesbruk.
På bilden kan man se att apparaten är helt gjord av metall, endast bärhandtaget och stickpropp är plast.S 6 bak

På bilden ses fläktens brukspanel.
På bilden ses fläktens brukspanel. Till vänster termostaten med gradval och till höger  överhettningsskyddsknappen.
I mitten en trestegsvalbrytare.
Position.0   Strömmen är avbruten förutom för efterblåsning.
Position.1   Fläkten gå då den termstatreglerade värmningen är kopplad.
När uppvärmningen upphör, så kyler apparaten sig och därefter stannar fläkten (efterblåsning)
Position.2   Fläkten går kontinuerligt. Termostaten reglerar uppvärmningen, men fläkten stannar inte.

Kontinuerlig blåsning är en viktig egenskap då man vill cirkulera luften för t.ex. upptorkningssyfte.Framsida     

Produkter     Teknisk information