Framsida     

Produkter     Teknisk information


  S 2


Effekt 2 kW

På grund av sin lilla storlek och sitt sirliga utseende är S 2 en populär universalmodell för privat bruk och hushåll.
Tack vare sin kraftiga, hållbara och säkra konstruktion så uppfyller modellen också kraven för krävande yrkesmässigt bruk.


Exempel på användningsändamål:

    - sanerings- och byggnadsplatser
    - badrum och bastu-utrymmen
    - uthus, förråd och sommarstugor
    - garage
    - pga. sin tysta driftljudsnivå också i normala bostadsutrymmen
    - kontorsutrymmen

Den effektiv riktbara luftströmmen och den stora
temperaturförhöjningen gör denna fläktmodell speciellt populär till användning för torkning av vattenskador och fuktiga konstruktioner samt för upptining av frusna vattenrör.

Den noggranna och med gradering försedda termostaten möjliggör användningen av värmefläkten i potatis- och grönsaksförråd.

 

Tekniska uppgifterna
.
S 2  fram

På bilden ses de lamellförsedda motståndselementen samt fläktens hållbara metallkonstruktion.


S 2  bak

På bilden ses fläktens brukspanel.
Till vänster termostaten, i mitten överhettningsskyddsknappen och till höger valbrytarna

Övre brytaren:       kontinuerlig blåsning / blåsning då värmen är kopplad.
Nedre brytaren:    1 kW  /  2 kW 


 


Framsida     

Produkter     Teknisk information