Framsida     

Produkter     Teknisk information


  S 10


Värmare som uppfyller kraven för professionellt bruk.
Effekt 10 kW  ( tilläggsutrustning 10 kW  /  5 kW )

S 10 är vår äldsta värmare. Modellen är redan 20 år men ännu finns det inte behov på förändringar ikonstruktionen. Populära användningsändamål:

   - byggnadsplatser
   - industrihallar
   - bil- och maskinverkstäder
 

Installerad i en väggställning kan värmarens luftström riktas snett neråt mot dörröppningar som ofta öppnas. På såvis kan det kalla golvdraget minskas effektivt.

Tekniska uppgifterna
Stål värmaren I en väggställning 
.
S 10 fram


S 10 bak

På bilden ses fläktens brukspanel.
Till vänster termostaten med gradval och till höger  överhettningsskyddsknappen.
I mitten en trestegsvalbrytare.
Position.0   Strömmen är avbruten förutom för efterblåsning.
Position.1   Fläkten gå då den termstatreglerade värmningen är kopplad.
När uppvärmningen upphör, så kyler apparaten sig och därefter stannar fläkten (efterblåsning)
Position.2   Fläkten går kontinuerligt. Termostaten reglerar uppvärmningen, men fläkten stannar inte.

Kontinuerlig blåsning är en viktig egenskap då man vill cirkulera luften för t.ex. upptorkningssyfte.


  


Framsida     

Produkter     Teknisk information